Ondersteuning

Privacy en veiligheid

Praktische informatie

Kleding en uniform


Bij scouting dragen we een uniform in de kleur van de speltak om herkenbaar te zijn.
Een uniform bestaat uit:
• een scoungblouse, verkrijgbaar via www.scoutshop.nl;
• insignes, naambandjes en de groepsdas krijg je bij de installatie van de leiding;
• een groepsdas, verkrijgbaar via de leiding;
• een T-shirt van onze groep, verkrijgbaar via de webshop
Verder advies: een (oude) spijkerbroek en stevige schoenen!


Afmelden bij ziekte of afwezigheid


Wanneer je onverhoopt een keer niet kunt komen, willen we je vragen je af te melden bij je eigen leiding, bij voorkeur een week van tevoren. Dit kan per e-mail en (vooral wanneer het kort dag is!) telefonisch. Zo weet de leiding wie er wel of niet komt en kunnen ze hier rekening mee houden met het programma.

Gegevens van leden

We willen onze ledenadministratie graag up-to-date houden. Dat bekent recente adressen en telefoonnummers (als er sprake is van gescheiden ouders, graag gegevens van beide ouders). Ook is de leiding graag op de hoogte van bijzonderheden (ziektes, allergieën, bijzondere thuissituatie) zodat zij indien nodig adequaat kunnen reageren.

Zijn er wijzigingen in e-mail- of adresgegevens? Geef het door via ledenadministratie@scoutingmbg.nl.


Vervoer

Voor alle speltakken (m.u.v. bevers) geldt: het is fijn als je op de fiets naar de blokhut komt. Dat scheelt niet alleen een hoop autodrukte op het zandpad, maar het is vaak ook handig en soms noodzakelijk voor het programma. Kijk bij ‘Informatie per speltak’ wat voor jouw speltak de afspraken zijn.


Nix18

Nix18 is ook bij ons de afspraak. Dus ben je nog geen achttien jaar, dan mag je ook bij de scouting géén alcohol drinken.

Verzekering


Als scoutinggroep hebben wij een (beperkte) aansprakelijkheidsverzekering via Scouting Nederland. Op kamp zorgen wij voor een reisverzekering voor alle kinderen. Wij adviseren ouders een doorlopende reisverzekering af te sluiten. Dit is vaak voordeliger, en zo zijn uw kinderen gelijk ook verzekerd voor (scouting) weekenden. Voor alle leiding is er een speciale vrijwilligersverzekering afgesloten.

Mikz

Deze kinderopvangorganisatie heeft een dependance gevestigd op de bovenverdieping van onze blokhut. Op drie middagen wordt hier naschoolse opvang verzorgd door MIKZ.


Contributie

De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd omstreeks de eerste dag van ieder kwartaal. We willen de contribue graag laag houden om scouting voor iedereen toegankelijk te laten zijn. Om de contributie laag te kunnen houden en onze leden een prettige, veilige omgeving te bieden met goede activiteiten, is jaarlijks veel geld nodig. Enerzijds wordt dit mogelijk gemaakt door de inzet van onze vrijwilligers, anderzijds ontvangen wij een deel van onze inkomsten uit contributie en subsidie. Het grootste deel van onze inkomsten komt echter uit het ophalen van oud papier in de wijk Zanddonk. Zie hierover meer onder het kopje ‘Ouderinzet’.
De contributie per speltak is te vinden op onze website.


Scouting Nederland


Als scoutinggroep dragen wij op jaarbasis ongeveer 25% van onze contributiegelden af aan Scouting Nederland. Vanuit Scouting Nederland worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor scoutinggroepen waaraan wij mee kunnen doen. Als lid van Scouting Nederland houden wij ons ook aan de regels die binnen Scouting Nederland gelden.
Hierbij denkende aan een verplichte VOG en protocollen waar wij ons aan conformeren.